logo header

זרניצקי חפץ

זרניצקי חפץ ליווי הנדסי ופיננסי של פרויקטים לבניה בע"מ עוסקת במתן שרותי יעוץ, ליווי ופיקוח על פרויקטים לבניה מטעם מערכת הבנקאות בישראל ועבור יזמי נדל"ן מישראל ומחו"ל. תחומי הפעילות של החברה הינם: 
• בדיקות כדאיות (דוחות אפס) של פרויקטים לבניה.
• ליווי ופיקוח על התקדמות הפרויקטים בהיבטים הפיננסיים והשמאיים.
• יעוץ לפיתוח ולהשבחת מקרקעין.
• חוות דעת כלכליות הנדסיות בקשר לפרויקטים לבניה ולנכסים מניבים.
• בדיקת פרוגראמות לשימושי קרקע.
• חוות דעת לקביעת תמהיל שימושים אופטימאלי (Best Use).
• בניית ספרי נכסים לחברות ולתאגידים. 
החברה היא חברת בת של א. חפץ ושות' (50%) www.heifetz.co.il ושל השמאי והמהנדס יצחק זרניצקי (50%). החברה הוקמה בשנת 1992 ולה צוות מנהלים ועובדים מגוון ומנוסה והיא פועלת משני סניפים בירושלים ובתל-אביב. החברה מלווה את כל סוגי הפרויקטים לבניה ובכל אתר בישראל אולם היא מתמחה בעיקר בשרותי ליווי הפועלים במרכז הארץ ובירושלים ובניתוח של פרויקטים מורכבים. ערכי החברה המרכזיים הם מקצועיות, יושרה אחריות ומתן שירותים איכותיים ללקוח. 

 
2
2
 
זרניצקי חפץ | טל': 02-6527712 ,03-5184833 © כל הזכויות שמורות לחברת זרניצקי חפץ