logo header

משרד יצחק זרניצקי - הנדסה ושמאות מקרקעין

מאז 1988 פועל משרד יצחק זרניצקי בתחומי שמאות מקרקעין בעבודות בתחומים ההנדסיים, המשפטיים והכלכליים. המשרד מעסיק 7 עובדים מקצועיים בתל אביב ובירושלים. משנת 1992 נותן המשרד שירותים מקצועיים בתחום ההנדסה והשמאות לחברה לליווי פרויקטים לבניה זרניצקי - חפץ בע"מ.

קרא עוד
זרניצקי חפץ | טל': 02-6527712 ,03-5184833 © כל הזכויות שמורות לחברת זרניצקי חפץ