logo header

ענפי פעילות

זרניצקי חפץ ליווי הנדסי ופיננסי של פרויקטים לבניה בע"מ עוסקת במתן שרותי יעוץ, ליווי ופיקוח על פרויקטים לבניה מטעם מערכת הבנקאות בישראל ועבור יזמי נדל"ן מישראל ומחו"ל.

תחומי הפעילות של החברה הם:

  • בדיקות כדאיות (דוחות אפס) של פרויקטים לבניה.
  • ליווי ופיקוח על התקדמות הפרויקטים בהיבטים הפיננסיים והשמאיים.
  • יעוץ לפיתוח ולהשבחת מקרקעין.
  • חוות דעת כלכליות הנדסיות בקשר לפרויקטים לבניה ולנכסים מניבים.
  • בדיקת פרוגראמות לשימושי קרקע.
  • חוות דעת לקביעת תמהיל שימושים אופטימאלי (Best Use).
  • בניית ספרי נכסים לחברות ולתאגידים.

החברה הוקמה ב- 1992 והיא מונה 6 עובדים מקצועיים מתחומים שונים. עד לשנת 2010 ליוותה החברה כ- 600 פרויקטים בשטח כולל מפוקח של כ-7 מיליון מ"ר, מתוכם 410 פרויקטים למגורים, בשטח כולל של כ- 3.6 מיליון מ"ר. פריסת הפרויקטים היא על פני כל הארץ.

קרא עוד
זרניצקי חפץ | טל': 02-6527712 ,03-5184833 © כל הזכויות שמורות לחברת זרניצקי חפץ